Z okazji Jubileuszu 15- lecia Koła nr 4 zorganizowano w Klubie „Junona” uroczyste spotkanie dla członków i zaproszonych gości.

Z okazji Jubileuszu 15- lecia Koła nr 4 zorganizowano w Klubie „Junona” uroczyste spotkanie dla członków i zaproszonych gości.
„Szybko upływa życie emerytów jak wszystko pędzi w nowoczesnym świecie a dziś obchodzimy już 15-lecie”.

Przewodniczący Koła Pan Wacław Garbacz tymi słowami powitał wszystkich zebranych na uroczystości.
A szczególnie znamienitych gości, jak założyciela Koła nr 4 Pana Remigiusza Sikorę, Przewodniczącego Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek Pana Witolda Harasima oraz wiceprzewodniczącego Pana Mieczysława Zakrzewskiego i radnych Dzielnicy Panią Bożenę Winter i Pana Krzysztofa Miszewskiego.

Przywitano serdecznie Dyrekcję Osiedla „Toruńska” Pana Lecha Jarosa oraz przedstawicieli Rady Nadzorczej SM Bródno i Rady Osiedla „Toruńska” – Panie: Alinę Marton, Halinę Łomżę i Krystynę Badurkę. W szczególny sposób Przewodniczący podziękował Dyrekcji Radzie Osiedla „Toruńska”.

 

czytaj więcej .....

pusta stopka
pusta stopka lewa pusta stopka centrum pusta stopka prawa
pusta stopka dolna