czuwaj new litle Stowarzyszenie Szarych Szeregów Krąg - Bazylika Bródno czuwaj new litle

Spotkania jeden raz w miesiącu - III poniedziałek miesiąca godz. 15:00 - 17:00 / skupia byłych harcerzy z okolic Pragi i Bródna - kombatantów wojennych z dowódcą harcmistrzem Leonem Skórzewskim.

Szare Szeregi to okupacyjny kryptonim Związku Harcerstwa Polskiego.

W dniu 30. września 2010 r. uczniowie bródnowskich szkół z hufca Szare Szeregi, polegli z bronią w ręku w Powstaniu Warszawskim,

zostali uhonorowani tablicą pamiątkową na murach Gimnazjum Nr 144 im. Szarych Szeregów przy ul. Turmonckiej 2.

pusta stopka
pusta stopka lewa pusta stopka centrum pusta stopka prawa
pusta stopka dolna