Klub Junona

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

Spotkania w każdy ostatni czwartek miesiąca godz.17:00 oraz w środy dyżury członków w godz. 15:00 -17:00.

Pani Regina Głuchowska /Prezes Oddziału Miłośników Bródna od 29.05.2007/ – magister psychologii i pedagogiki, emerytowana nauczycielka szkół warszawskich, urodzona na Pelcowiźnie, autorka słów i muzyki hymnu Oddziału Bródno, zaczynającego się od słów:
„Tu jest moja ziemia – moja ojcowizna, Bródno i Targówek oraz Pelcowizna, O każdy jej skrawek walczyli ojcowie, mały ślad przeszłości o tym wam opowie.” zmarła w lipcu br.

Obecnie Prezesem Oddziału Bródno jest Pani Katarzyna Spoczyńska – Król.

Członkowie Oddziału Miłośników Bródna pielęgnują pamięć o przeszłości i o tych co odeszli.

Celem pracy Oddziału jest upowszechnienie i przybliżenie mieszkańcom dziejów Bródna, Targówka, Pelcowizny, Żerania, Zacisza i okolic. 1 czerwca 1982 roku grupa założycielska, reprezentująca różne środowiska i zawody, powołała do życia Koło Miłośników Bródna. Było ono kontynuatorem Stowarzyszenia Przyjaciół Pelcowizny działającej w latach 1918-1959.

W kwietniu 2001 roku Koło Miłośników Bródna przekształciło się w Oddział Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. W latach 1995-2002 wydano 2 tomy wspomnień mieszkańców Bródna pt. „Bródno i okolice w pamiętnikach mieszkańców”, które są dokumentem historycznym.

W maju 2017 roku Oddział Miłośników Bródna obchodził 35 lecie swojego istnienia.